Qualificació de les actes d'avaluació

 


Normativa de Docència (art. IV Avaluació de les assignatures)

Guia de procediment (Sistema UniversitasXXI)

Introducció de les qualificacions