CALENDARI D'INTRODUCCIÓ DE LES QUALIFICACIONS 2007-2008

PRIMER QUADRIMESTRE. Primera convocatòria.
Període d'exàmens Del 14 al 25 de gener
Data obertura d'actes El 14 de gener.
Termini per complimentar i signar les actes
Com a màxim, 10 dies després de la realització de l'examen. L'últim dia del període és el 4 de febrer

SEGON QUADRIMESTRE / ANUAL. Primera convocatòria.
Període d'exàmens Del 26 de maig al 6 de juny
Data obertura d'actes El 26 de maig
Termini per complimentar i signar les actes Com a màxim, 10 dies després de la realització de l'examen. L'últim dia del període és el 16 de juny

PRIMER QUADRIMESTRE / SEGON QUADRIMESTRE / ANUAL. Segona convocatòria.
Període d'exàmens Del 23 de juny al 4 de juliol
Data obertura d'actes El 23 de juny
Termini per complimentar i signar les actes
Com a màxim, 7 dies després de la realització de l'examen. L'últim dia del període és el 11 de juliol

Alguns centres/ensenyaments tenen algun dels períodes adaptats a les seves especificitats, és per això que cal consultar el calendari acadèmic en el centre.

PRIMER QUADRIMESTRE. Primera convocatòria.
Data obertura d'actes El 17 de desembre de 2007
Termini per complimentar i signar les actes
L'últim dia del període és el 21 de desembre de 2007

SEGON QUADRIMESTRE / ANUAL. Primera convocatòria.
Data obertura d'actes El 12 de maig
Termini per complimentar i signar les actes L'últim dia del període és el 30 de maig

PRIMER QUADRIMESTRE. Segona convocatòria.
Data obertura d'actes El 7 de gener
Termini per complimentar i signar les actes
Com a màxim, 10 dies després de la realització de l'examen. L'últim dia del període és l'11 de febrer

SEGON QUADRIMESTRE / ANUAL. Segona convocatòria.
Data obertura d'actes El 19 de maig
Termini per complimentar i signar les actes
Com a màxim, 7 dies després de la realització de l'examen. L'últim dia del període és el 4 de juliol

Alguns centres/ensenyaments tenen algun dels períodes adaptats a les seves especificitats, és per això que cal consultar el calendari acadèmic en el centre.