INFORMACIÓ GENERAL PER ALS FUTURS ALUMNES

VOLS CURSAR ESTUDIS UNIVERSITARIS A LA URV?

Amb un senzill diagrama, pas a pas, hi trobaràs les indicacions necessàries per poder, d'una manera fàcil, escollir i matricular-te a qualsevol ensenyament de la nostra universitat

ELS NOSTRES ESTUDIS

. Ensenyaments implantats a la URV

Relació d'ensenyaments amb indicació de la titulació de sortida, i el centre on s'imparteixen.
Des d'aquí mateix podràs accedir a la pàgina web del centre, i a altra informació sobre accés i sortides professionals.

. Plans d'Estudis

De cadascun dels ensenyaments oficials i propis implantats, trobaràs la següent informació: estructura, contingut, prerequisits, taula d'adaptació, calendari d'extinció i accés a segons cicles.

Els títols oficials i homologats corresponen als estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot l'Estat espanyol.


Els títols propis corresponen a estudis no reglats, conduents a una titulació no oficial, reconeguda únicament per la URV. No faculten per accedir al 2on i 3er cicle d'estudis universitaris oficials.

. Orientació sobre els nostres estudis

Com enfoquem els nostres estudis? Quins trets diferenciadors hi trobaràs? Què significa estudiar a la URV? Participa del nostre esperit innovador.

. Guies docents

Si desitges més informació sobre un estudi en concret, aquí hi trobaràs tot allò relacionat amb ell; programes de les assignatures, departaments assignats, aules, professors, horaris, pràctiques, etc.

. Publicacions divulgatives dels nostres ensenyaments

Aquí trobaràs, en format PDF, els llibres i tríptics d'orientació de tots els nostres estudis, amb una ample informació sobre continguts, sortides professionals, notes de tall, assignatures, etc.

. Comissió Secundària-Universitat

Pàgina inactiva

. Treballs de recerca

Recull de temes i treballs de recerca de secundària

. PAU-2004

Tota la informació que els centres de secundària necessiten per a la gestió i preparació de les PAU dels seus alumnes; convocatòries de correctors, reunions per matèria, calendari, etc.

ACCÉS PER INICIAR ESTUDIS A LA URV

. Les PAU

Tota la informació sobre les PAU que els alumnes de secundària necessiten per a preparar-se la trobareu en aquest apartat; calendari, horaris, puntuació de les proves, recomanacions, etc.

. Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys

El recull d'informació necessari per a que els examinands de les proves d'accés per als més grans de 25 anys puguin preparar les proves amb garantia.

. Correspondències entre vies d'accés i els estudis universitaris

Trobaràs informació sobre l'accés als estudis universitaris des de les diferents modalitats de batxillerat, opcions de COU, cicles formatius de grau superior i branques de FP de 2on grau.

. Preinscripció

Hi trobaràs un resum del procediment, les dates més significatives del procés i podràs consultar les notes de tall del darrer curs en els ensenyaments de la URV.
També informem als alumnes admesos sobre diverses qüestions que són del seu interès.

. Informació per als alumnes de nou accés

T'interessa saber el calendari de matrícula, on matricular-te, quina documentació necessites, etc? Doncs aquí hi ha tota aquesta informació i molt més.

. Correspondències entre els Cicles Formatius de Graus Superiors i estudis universitaris de la URV

En el cas que s'hagin establert correspondències, figura la denominació dels CFGS i els estudis de la URV, concretant les assignatures que l'estudiant té reconegudes.
Per altra banda, li facilitem informació general sobre aquest procés.

. Accés amb estudis realitzats a l'estranger

Esquema de les accions a realitzar per a la convalidació d'estudis secundaris, universitaris, i per a l'homologació del títol.
Procediment detallat de cadascuna de les accions.

. Accés a segons cicles

Quadre informatiu que indica des de cada titulació/estudis de 1r cicle implantats a la URV les titulacions a les quals es pot accedir. Conté informació addicional sobre complements de formació, continguts formatius i mecanismes de substitució, si s'escau.
Quadre informatiu que indica des de quines titulacions/estudis es pot accedir als ensenyaments de 2n cicle implantats a la URV. Conté informació addicional sobre cada Normativa d'Accés.

. Accés per a titulats universitaris

Aquesta és la informació necessària per a que un titulat universitari sàpiga què ha de fer per iniciar uns altres estudis universitaris a la URV.

. Accés amb estudis universitaris iniciats

Vols cambiar d'estudi universitari? Vols cambiar d'universitat? Fa temps que vas deixar els teus estudis i vols reiniciar-los? Mira't aquesta web.

ACTIVITATS ADREÇADES A SECUNDÀRIA

. Setmana de la Ciència

Els grups de recerca de la URV mostren els seus treballs d'investigació i organitzen activitats didàctiques i lúdiques que exemplifiquen la importància de la recerca universitària.

. Presentació de la URV als centres de secundària

Els membres de la URV presenten els estudis i serveis universitaris als centres de secundària que ho sol.licitin.

. Conferències temàtiques

Professors de la URV ofereixen als centres de secundària conferències sobre temes actuals i d'interès cultural propis dels ensenyaments universitaris.

. Jornada de Portes Obertes

Una oportunitat de conèixer les nostres instal.lacions, professorat, serveis, aules i laboratoris, a més de poder resoldre qualsevol dubte amb els responsables dels ensenyaments que més t'interessen.

. Consulta a la Biblioteca de la URV

Apropem la biblioteca universitària als alumnes de secundària per tal de facilitar-los l'accés a la informació que els permeti elaborar els treballs de recerca o de síntesi.

. Presència de la URV a fires i salons

Si voleu conèixer-nos, podeu visitar-nos als estands que la URV disposa a diverses Fires i Salons que s'organitzen arreu de Catalunya.

ESTUDIAR A LA URV

. Com preparo el primer curs a la URV?

Per tal de posar a l'abast del/de l'estudiant una sèrie d'eines que li garanteixin un aprofitament de la seva estada universitària, la URV oferix cursos preparatoris, tant a través de la Univeristat d'Estiu com de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació)

. Beques i Ajuts

D'una manera resumida, t'informem dels requeriments necessaris per poder obtenir les diferents beques que es convoquen, tant a nivell estatal, com de la Universitat Rovira i Virgili.
També hi trobaràs les convocatòries, els models de sol·licitud i l'estat de la tramitació.

. Borsa d'Habitatge

Des d'aquest punt podem ajudar-te a trobar habitatge, tant si vols estar a la Residència Universitària, com si ets estudiant en procés de mobilitat, o et cal un pis per viure. Hi ha altres possibilitats: compartir pis amb companys, habitació dins d'una família, o el programa Viure i Conviure adreçat a compartir vivenda amb una persona gran.

. Transports

Quins autobusos hi ha per a que vagis a la facultat o escola? I les combinacions de trens? Quina és la via més ràpida per accedir al teu centre? Com arribar-hi? Vols compartir cotxe? Entra-hi i t'informarem.

SERVEIS DE SUPORT I VIDA A LA URV

. Servei de Biblioteca

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat el Servei de Biblioteca per donar a conèixer els serveis que ofereix i ajudar-te a trobar la informació que puguis necessitar sobre aquest àmbit

. Oficina de l'esport

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat l'Oficina per donar a conèixer les activitats que pots seguir. Si en el moment de la matrícula no et fas soci, trobaràs quin és el procediment per fer-ho després.

S'ofereix servei als estudiants donant-los informació de les ofertes de treball, notícies i webs d'interès, orientació professional, etc.
També les empreses obtenen el procediment per poder presentar les ofertes a la URV, dirigides als nostres estudiants.

. Mobilitat Interuniversitària i Internacional

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat l'Oficina de Relacions Internacionals per donar a conèixer les possibilitats que tenen els alumnes de moure's per diferents espais, al mateix temps que estudien a la URV.

. Servei Lingüístic

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat el Servei per donar a conèixer les activitats que realitzen, des de diferents assessoraments, a l'organització de cursos de formació, i activitats al voltant de la promoció del català.

. Associacionisme i participació

T'informaràs dels òrgans de govern de la URV en els quals pots participar com alumne universitari, tant exercint d'elector, com presentant-te per poder formar part d'aquests òrgans.

Enllaçaràs amb la pàgina del Consell d'Estudiants, on trobaràs informació d'aquest òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants. També coneixeràs la composició i funcions de l'oficina de l'Estudiant (OFES), òrgan tècnic d'assessorament per a la comunitat universitària.

Hi ha dades sobre les actuals associacions d'estudiants de la URV, i et dóna indicacions de com es poden organitzar i promoure noves associacions.

. Agenda

Què fem a la URV? Quins actes, congressos, concerts, seminaris, cursos s'organitzen? Aquí ho sabràs

. Aula de cinema

Des d'aquesta aula, promovem i divulguem el fet cultural i artístic de la cinematografia; donant impuls a la realització de cicles de cinema i cinefòrums, organització de cursos i seminaris sobre cinema, etc.

. Aula de teatre

Si t'interessen les arts escèniques, fer tallers de teatre i participar en activitats creatives, l'Aula de Teatre de la URV t'ofereix tot això i més.

. Orquesta XVI-XXI

Formada per estudiants, professors i personal d'administració i serveis, l'orquestra té entre d'altres objectius fomentar la cultura i la pràctica musical, tot impulsant la projecció social de la música.

. URV-Solidària

Enllaçaràs amb la pàgina que s'ha preparat per donar a conèixer els projectes, activitats i campanyes de cooperació en les quals la Universitat participa o organitza.
Així mateix, trobaràs informació documental i enllaços que poden ser del teu interès.

. Oficina del voluntariat

Mitjançant aquesta oficina, podràs ajudar els altres i col·laborar-hi en projectes solidaris. Aquesta oficina forma part d'una xarxa d'associacions que treballen per atendre les moltes necessitats socials de les nostres comarques

. Coral universitària

Vols participar-hi? La Coral de la URV és una de les de més prestigi del món universitari. La nostra coral ha desenvolupat un seguit d'activitats que li ha reportat un reconeixement merescut i ha aconseguit agrupar un important nombre de cantaires

. Les ciutats i l'entorn

Coneixes les seus universitàries, on estem? Saps de la seva oferta cultural, lúdica i d'oci? Aquí et faràs una idea d'on som.

. Activitats

Pàgina inactiva

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Aquí hi trobaràs adreces d'altres webs que et poden resultar interessants.