Preus matrícula màsters propis 2005/2006

.     Nutrició i Metabolisme
EXPERIMENTALITAT 19

Quimica a la Indústria
EXPERIMENTALITAT 17
Catàlisi
EXPERIMENTALITAT 20
  Taxes
()
Asseg
Obl.
()
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
        +30% +55%   +30% +55%   +30% +55%
Classes de Matrícula                      
Ordinària 53  1,12 20€  26€ 31€ 20€  26€ 31€ 30€  39€ 46,5€

.     Estudis Culturals Mediterranis 
EXPERIMENTALITAT
26
Arqueologia
EXPERIMENTALITAT 24
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
EXPERIMENTALITAT 15
  Taxes
(€)
Asseg
Obl.
(€)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
        +30% +55%   +30% +55%   +30% +55%
Classes de Matrícula                      
Ordinària 53  1,12 30€ 39€ 46,5€ 31,34€  40,74€ 48,58€ 16,67€ 21,67€ 25,84€

.     Ciències de la Infermeria
EXPERIMENTALITAT 18
Dret de l'Empresa i la Contractació
EXPERIMENTALITAT 21
Enginyeria Ambiental
EXPERIMENTALITAT 22
  Taxes
(€)
Asseg
Obl.
(€)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
        +30% +55%   +30% +55%   +30% +55%
Classes de Matrícula                      
Ordinària 53  1,12 20€ 26€ 31€ 30€   39€ 46,5€ 30€  39€ 46,5€

.     Enginyeria Quimica i de Processos
EXPERIMENTALITAT 16

Recerca en Enologia
EXPERIMENTALITAT 30

Tecnologia Educativa:
e-learning i gestió de coneixement

EXPERIMENTALITAT 23

  Taxes
(€)
Asseg
Obl.
(€)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
        +30% +55%   +30% +55%   +30% +55%
Classes de Matrícula                      
Ordinària 53  1,12 30€ 39€ 46,5€ 30€   39€ 46,5€ 30€  39€ 46,5€