Preus matrícula estudis oficials 2008-09

Si vols simular el càlcul de l'import de la teva matrícula, prem sobre l'experimentalitat corresponent al teu ensenyament:  

Ensenyaments:

- Dret
- Filologia Anglesa
- Filologia Hispànica

- Filologia Catalana
- Història
- Història de l'Art
- Antr. Social i Cultural (2n C)
- Relacions Laborals
- Treball Social
- Ciències del Treball (2n C)

Ensenyaments:

- Economia
- Adm. i Direcció d'Empreses
- Geografia
- Pedagogia
- Psicologia
- Ciències Empresarials
- Mestres (totes les espec.)
- Public. i Relacions Públiques
- Educació Social
- Psicopedagogia
- Periodisme (2n C)

Ensenyaments:

- Arquitectura
- Eng. en Informàtica (2n C)
- ETA Ind. Agràries i Aliment.
- ETI. Electricitat
- ETI. Electrònica Industrial
- ETI. Química Industrial
- ET Informàtica Gestió
- ET Informàtica Sistemes
- ET Mecànica
- ET Telecomunicacions Telemàtica
- Turisme

Ensenyaments:

- Biotecnologia
- Bioquímica (2n C)
- Enologia (2n C)
- Medicina
- Química
- Eng. Química
- Fisioteràpia
- Infermeria
- Nutrició Humana i Dietètica
- Eng. Aut.Electr. Ind. (2nC)

EXPERIMENTALITAT 3
  Taxes
(€)
Asseg
Obl.
(€)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
1a. Matrícula
(€/crèdit)
2a. Matrícula
(€/crèdit)
3a. Matrícula
(€/crèdit)
 
 
    +40% +65%   +40% +65%   +40% +65%   +40% +65%
Classes de Matrícula
 
                         
Ordinària
61.30
1.12
10.60
14.84
17.49
10.90 
15.26 
17.99
15.00
21.00
24.75 
15.40
21.56
25.41
Família Nombrosa
GENERAL
30.65

1.12

5.30
7.42
8.75
5.45
7.63
8.99
7.50
10.50
12.38
7.70
10.78
12.71
Família Nombrosa
ESPECIAL
0
1.12
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat
61.30 
1.12
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
Personal URV
61.30 
1.12
0
14.84
17.49
0
15.26
17.99
0
21.00
24.75
0
21.56
25.41
Personal de les Universitats Públiques Catalanes
61.30
1.12
0
14.84
17.49
0
15.26
17.99
0
21.00
24.75
0
21.56
25.41
Estudiants de 65 anys o més
61.30
1.12
0
14.84
17.49
0
15.26
17.99
0
21.00
24.75
0
21.56
25.41
Estudiants amb minusvalidesa mínim 33%
61.30
1.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0
0
0
Víctimes del terrorisme
61.30
1.12
0
0
0
0
0 
0
0
0
0 
0
0
0
Víctimes de la violència de gènere
61.30
1.12
0
0
0
0
0 
0
0
0
0 
0
0
0
Becaris MECD
61.30
1.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Matrícula condicional
61.30
1.12
-
- - - - - - - - - - -