Preus matrícula graus 2008-09

 

Ensenyaments:

- Història
- Històrtia de l'Art

Ensenyaments:


Ensenyaments:


Ensenyaments:


Ensenyaments:

  Taxes
()
Asseg
Obl.
()
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
1a. Matrícula
(/crèdit)
2a. Matrícula
(/crèdit)
3a. Matrícula
(/crèdit)
 
 
    +40% +65%   +40% +65%   +40% +65%   +40% +65%   +40% +65%
Classes de Matrícula
 
                               
Ordinària
61.30
1.12
13.25
18.55
21.86
                       
Família Nombrosa
GENERAL
30.65

1.12

6.63
9.28
10.93
                       
Família Nombrosa
ESPECIAL
0
1.12
0
0
0
                       
Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat
61.30 
1.12
0
-
-
                       
Personal URV
61.30 
1.12
0
18.55
21.86
                       
Personal de les Universitats Públiques Catalanes
61.30
1.12
0
18.55
21.86
                       
Estudiants de 65 anys o més
61.30
1.12
0
18.55
21.86
                       
Estudiants amb minusvalidesa mínim 33%
61.30
1.12
0
0
0
                       
Víctimes del terrorisme
61.30
1.12
0
0
0
                       
Víctimes de violència de gènere
61.30
1.12
0 0 0                        
Becaris MECD
61.30
1.12
0
0
0
                       
Matrícula condicional
61.30
1.12
-
- -