La Universitat Rovira i Virgili és conscient del canvi que suposa per el/la estudiant de secundària el món universitari, un canvi que comporta una modificació substancial dels seus hàbits d'estudi i de treball, a més d'adaptar-se a una nova cultura de relació amb els companys, professors, instal·lacions i amb les pròpies matèries d'estudi.

Des de fa molt temps la URV ha estat preocupada per a la transició dels estudiants a la universitat, és per això que oferim una sèrie d'activitats que han de permetre'ls adaptar-se amb facilitat a la cultura universitària i que puguin aprofitar el màxim possible la seva estada amb nosaltres.

La Universitat d'Estiu