ACTIVITATS ADREÇADES A SECUNDÀRIA

La URV organitza diverses activitats per tal d’ajudar als futurs estudiants en l’elecció dels seus estudis. Aquestes activitats són variades i volen donar als futurs alumnes universitaris les eines necessàries per a que la seva elecció sigui coherent amb les seves capacitats, aptituds i motivacions.

També, des de la nostra universitat, estem treballant per a què el camí de secundària a la universitat sigui el més plàcid possible, garantint, al mateix temps, que els nous estudiants hagin assolit aquells coneixements necessaris per tal que el seu pas per la universitat sigui profitós per a la seva formació.


Setmana de la Ciència

Els grups de recerca de la URV mostren els seus treballs d'investigació i organitzen activitats didàctiques i lúdiques que exemplifiquen la importància de la recerca universitària.

Conferències temàtiques

Professors de la URV ofereixen als centres de secundària conferències sobre temes actuals i d'interès cultural propis dels ensenyaments universitaris.

Consulta a la Biblioteca de la URV

Apropem la biblioteca universitària als alumnes de secundària per tal de facilitar-los l'accés a la informació que els permeti elaborar els treballs de recerca o de síntesi.

Treballs de Recerca

Aquesta és la base de dades de tots els treballs de recerca de Batxillerat de les nostres comarques. Consulta-la i aprofita-la!