En aquests links hi trobaràs més informació sobre accés a la universitat, estudis, sortides professionals, beques, crèdits, cultura científica, notícies, etc. Només cal que ho busquis i inverteixis una mica del teu temps.

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Educaweb