PUBLICACIONS DIVULGATIVES DELS NOSTRES ENSENYAMENTS

La URV té editats una sèrie de llibres, fullets i tríptics divulgatius on es pot trobar informaciò dels diversos ensenyaments universitaris que imparteix:

 • Fullet "Campus" on hi trobaràs les ubicacions de tots els nostres centres, amb els seus plànols i adreces corresponents, els ensenyaments impartits, nombre d'alumnes, ii altres dades d'interès.
 • Hi ha un tríptic per a cada una de les modalitats de Batxillerat, indicant a quins ensenyaments de la URV es pot accedir i, a més, a quins 2ns cicle es podrà cursar una vegada superat el primer cicle que correspongui.
 • Pel que fa als llibres, aquests estàn agrupats pels centres (Facultats o Escoles) que tenen adscrits els ensenyaments de la URV, i, en el cas dels nous ensenyaments, una edició espcífica.

Si desitges qualsevol d'aquests documents, nomès cal prèmer sobre la denominaciò de cada modalitat de batxillerat o centre universitari i, en format PDF, s'obrirà el document que vols:

Fullet: "Campus"
Tríptic: "Entra a la URV des del Batxillerat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut"
Tríptic: "Entra a la URV des del Batxillerat d'Arts"

Llibre: "Facultat de Lletres"

 • Antropologia Social i Cultural
 • Arqueologia
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Catalana
 • Filologia Hispànica
 • Geografia
 • Història
 • Història de l'Art
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Llibre: "Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)"

 • ETI Electricitat
 • ETI Electrònica Industial
 • ET Informàtica de Gestiò
 • ET Informàtica de Sistemes
 • E. Automàtica i Electrònica Industrial
 • E. Informàtica

Llibre: "Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ)"

 • ETI Mecànica
 • ETI Química Industrial
 • E. Química
 • Tecnologies del Medi Ambient

Llibre: "Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials"

 • Administraciò i Direcciò d'Empreses
 • Ciències Empresarials
 • Economia

Llibre: "Facultat de Química"

 • Química
 • Biologia

Llibre: "Escola Universitària de Turisme i Oci"

 • Turisme

Nous ensenyaments:

Llibre: "Entra a la URV per la porta de la Formació Professional"