PRESENTACIÓ DE LA URV ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

Objectiu:

La URV, per tal d'orientar, informar i divulgar el fet universitari, concerta visites amb els centres de secundària per presentar els estudis universitaris que imparteix, així com els serveis i altres elements que fan de la nostra universitat una institució docent i investigadora de qualitat. També atendrem totes aquelles qüestions que els alumnes plantegin en relació als estudis universitaris. A més, en la nostra visita, aprofitem l'avinentesa per realitzar un recordatori dels passos a seguir a l'hora d'accedir a la universitat: PAU, Preinscripció, Beques, etc.

Qui ho fa:
Professorat i personal d'administració i serveis
Calendari:
Del 15 de gener al 31 de març
Com fer-ho:

Per sol·licitar la visita, cal que ens feu arribar el FORMULARI, degudament emplenat, per correu ordinari al nom i a l'adreça següents:

A l'atenció del Sr. Jordi Gros
Escola de Pregrau
Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, s/n
43003 TARRAGONA

o bé com a document adjunt a l'adreça de correu electrònic: jordi.gross@urv.net o al fax: 977558022


Un cop processada la sol·licitud us farem arribar, al nom del professor responsable, mitjançant fax o correu electrònic, la confirmació de la visita.

Data límit: 17 de desembre
CALENDARI DE VISITES