VISITA GUIADA A LA URV

Objectiu:

Si un centre o grup d'ESO, Batxillerat o CFGS vol conèixer amb detall què s'estudia, el què es fa i com es fa en una facultat o escola determinada de la URV, de quines instal·lacions disposa, etc. la millor manera de saber-ho és concertar una visita per a que els atenguem degudament, de manera que la seva estada sigui el més profitosa possible.

Com:

Ompliu el corresponent FORMULARI, i, podeu trametre'l per correu ordinari al nom i a l'adreça següents:

A l'atenció del Sr. Jordi Gros
Escola de Pregrau
Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, s/n
43003 TARRAGONA

o, si voleu, podeu trametre'l com a document adjunt a l'adreça de correu electrònic: jordi.gross@urv.net

*En el cas de varis grups que vulguin visitar diferents centres, cal que empleneu un formulari per cada facultat o escola.

*Alhora d'omplir-ho, cal que ho feu informàticament, d'aquesta manera les caselles es faran tan amples com necessiteu per raons d'escriptura, i, en el cas d'assenyalar el curs dels alumnes o centre universitari, es desplegarà un llistat amb les opcions possibles.