LA CONSULTA A LES NOSTRES BIBLIOTEQUES

Objectiu:

La URV, amb la voluntat d'incrementar les relacions entre la Universitat i l'Ensenyament Secundari, i l'apropament dels estudiants de secundària al món universitari, ofereix als centres de la demarcació la possibilitat que realitzin la consulta dels materials necessaris per realitzar el treball de recerca o de síntesi.

Com:

Per posar en marxa aquest programa, cal que ens feu arribar el FORMULARI, degudament emplenat, per correu ordinari al nom i a l'adreça següents:

A l'atenció del Sr. Jordi Gros
Escola de Pregrau
Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, s/n
43003 TARRAGONA

o bé com a document adjunt a l'adreça de correu electrònic: jordi.gross@urv.net


Un cop processada la sol·licitud els alumnes sol·licitants podran recollir el seu carnet en la biblioteca de centre que han de realitzar les consultes. Com que el carnet l'expedeix el Centre universitari us demanem tants formularis com a biblioteques de centre vulguin accedir els vostres estudiants.

Cal aclarir, no obstant, que el carnet d'una biblioteca permet rebre documents de la resta de biblioteques per poder fer consulta en sala; és a dir, si un estudiant té el carnet de la biblioteca de Química, però ha vist al catàleg un document que li interessa que està ubicat a la biblioteca d'Enologia, pot sol·licitar que li facin arribar a la biblioteca de Química per poder consultar-lo a la sala o fer-ne fotocòpies.

Així doncs, aquest carnet els donarà accés a les sales de consulta, al servei de fotocòpies, i els permetrà fer ús del servei d'obtenció de documents d'altres universitats i institucions científiques al mateix cost que els alumnes de la URV. El carnet no donarà accés al préstec dels documents, només a la consulta en sala, com s'especifica més amunt. Tindrà una validesa d'1 any (de juliol a juny).


Els estudiants que accedeixen a les biblioteques de la URV tindran la consideració d'usuaris temporals. El professor responsable assumirà en el seu nom les condicions d'ús que estan establertes al Reglament del Servei de Biblioteca de la URV.

FORMULARI