PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Informació general de les PAU

Assignació de tribunals: consulteu l'assignació dels tribunals a https://accesnet.gencat.net/ + Consulta de l'estat de la matrícula i assignació a tribunal de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)
Calendari
Resultats de les proves: no activa
Alumnes de Matrícula Lliure
Departament d'Uiniversitats, Recerca i Societat de la Informació
Alumnes de COU que vulguin realitzar les PAU
Posa't a prova