CALENDARI DE LES PAU 2005

Acció
Dates
Lloc

Matrícula

Alumnes Matrícula lliure:
 • Convocatòria de juny: del 8 de febrer al 8 de març
 • Convocatòria de setembre: del 20 al 27 de juliol
Alumnes que cursan 2n de batxillerat:
 • Convocatòria de juny: de l'11 de maig al 6 de juny
 • Convocatòria de setembre: del 20 al 27 de juliol
Llistats d'assignació de tribunals
 • Convocatòria de juny: -------------
 • Convocatòria de setembre: -------------
 • Plànols d'ubicació dels tribunals:
Proves Convocatòria de juny: 20,21 i 22 de juny

Als tribunals corresponents segons l'assignació

Convocatòria de setembre: 12, 13 i 14 de setembre

Consulta de resultats a la web

Convocatòria de juny: 5 i 6 de juliol

Convocatòria de setembre: 26 i 27 de setembre

Publicació d'actes i lliurament de resultats Alumnes Matrícula Lliure:
 • Convocatòria de juny: 7 de juliol
 • Convocatòria de setembre: 28 de setembre

INSTRUCCIONS PER AL LLIURAMENT DELS RESULTATS:

 • si ve a recollir els resultats la persona interessada: haurà de presentar el seu DNI original i el Llibre de qualificacions del Batxillerat.
 • si ve a recollir els resultats una persona que no és la persona interessada: haurà de presentar DNI tant propi com de la persona interessada (els dos en original i fotocòpia) i una autorització.

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona)

Alumnes que cursen 2n de batxillerat:

Convocatòria de juny: 7 de juliol

Al seu centre
Termini de sol·licituds de doble correcció i reclamació

Convocatòria de juny: 8, 11 i 12 de juliol

Convocatòria de setembre: 29 i 30 de setembre, i 3 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona
Publicació d'actes de reclamació i doble correcció

Convocatòria de juny: 20 de juliol

Convocatòria de setembre: 11 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona
Consulta de resultats doble correcció i reclamació a la web

Convocatòria de juny: del 20 al 26 de juliol

Convocatòria de setembre: de l'11 al 19 d'octubre

Termini de reclamacions per alumnes de doble correcció

Convocatòria de juny: 21, 22 i 25 de juliol

Convocatòria de setembre: 13, 14 i 17 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona
Lliurament de resultats als alumnes de doble correcció i reclamació

Convocatòria de juny: 22 de juliol

Convocatòria de setembre: 14 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona
Publicació actes resultats de reclamació a la doble correcció

Convocatòria de juny: 27 de juliol

Convocatòria de setembre: 20 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona
Lliurament de resultats de reclamació a la doble correcció

Convocatòria de juny: 27 al 29 de juliol

Convocatòria de setembre: 20 al 25 d'octubre

Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (ed. Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona

LA DOCUMENTACIÓ NOMÉS ES LLIURARÀ A L'INTERESSAT/DA O A UNA ALTRA PERSONA SEMPRE QUE APORTI UNA AUTORITZACIÓ EXPRESSA