UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

Proves d'accès a la Universitat per als més grans de 25 anys, convocatòria 2008.

SEU DEL TRIBUNAL:

Facultat de Ciències Jurídiques

Av. Catalunya, 35

43002 TARRAGONA

PLÀNOL