UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

Proves d'accès a la Universitat per als més grans de 25 anys, convocatòria 2008.

CALENDARI:

Data

Procés

Del 18 de febrer al 3 de març

Realització de la matrícula per a la prova a través d’Internet a l’adreça https://accesnet.gencat.net

Prova comuna: 19 d'abril (dissabte)

Prova específica: 26 d'abril (dissabte)

Realització de la prova.

Ubicació: Facultat de Ciències Jurídiques

Prova comuna: dissabte 19 d'abril de 2008

  • de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.
  • de 9.30 h a 11.30 h:comentari de text.
  • de 12.00 h a 13.30 h: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.
Prova específica: dissabte 26 d'abril de 2008
  • de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.
  • de 9.30 h a 13.00 h: els tres exercicis corresponents a les matèries de l'opció triada.

30 (dimecres) d'abril

Realització de la prova dels candidats que van al Tribunal d’incidències ubicat a Barcelona

15 (dijous) de maig

Publicació dels resultats de les proves, es podran consultar per Internet

15 (dijous), 16 (divendres) i 19 (dilluns) de maig

Els aspirants podran sol·licitar una revisió de les qualificacions a través de l’adreça d’Internet: https://accesnet.gencat.net

6 (divendres) de juny

Es farà pública la resolució dels resultats de les reclamacions per Internet

Pendent de programació

Període per realitzar la preinscripció universitària per Internet per als candidats que hagin superat les proves de més grans de 25 anys (https://accesnet.gencat.net)