FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA SANITÀRIA
  Educador de disminuïts psíquics
Pedagogia
Psicologia
Sociologia
Turisme