CORRESPONDÈNCIA ENTRE LES VIES D'ACCÉS I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

PAU-BATXILLERAT LOGSE
PAU-COU

 

PAU-BATXILLERAT LOGSE
Modalitat Estudis Universitaris Concordants
Cientificotècnica

Ciències de la Salut

Humanitats

Ciències Socials

Arts

PAU-COU
Opció Estudis Universitaris Concordants
Cientificotecnològica

Biosanitària

Ciències Socials

Humanisticolingüística

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Cicles Formatius Estudis Universitaris Concordants
Administració Sistemes Informàtics

Administració i Finances

Adobs

Agències de Viatges

Allotjament

Anàlisi i Control
Anatomia Patològica i Citologia
Animanció d'Act. Físiques i Esportives
Animació Sociocultural
Animació Turística
Assessoria d'Imatge Personal
Audiopròtesis
Automoció
Comerç Internacional
Construccions Metàl.liques
Desenvol. d'Aplicacions Informàtiques
Desenvol. de Prod. de Fusteria i Moble
Desenvol. de Productes Electrònics
Desenvol. de Prod. d'Instal. de Fluids, Tèrmiques i Manutenció
Desenvol. de Projectes Mecànics
Desenvol. de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques
Desenvol. i Apl. de Projectes de Construcció
Desenvol. i Fabr. de Prod. Ceràmics
Dietètica
Disseny i Producció Editorial
Documentació Sanitària
Educació Infantil
Estètica
Fabricació de Prod. Farmacèutics i Afins
Fabricació i Transfor. de Prod. de Vidre
Gestió Comercial i Màrqueting
Gestió del Transport
Gestió i Organ. d'Empr. Agropecuàries
Gestió i Organ. de Recursos Naturals i Paisatgístics
Higiene Bucodental
Imatge
Imatge per al Diagnòstic
Indústria Alimentària
Indústries de Procés de Pasta i Paper
Indústries de Procés Químic
Infor. i Comercialització Turístiques
Instal.lacions Electrotècniques
Integració Social
Interpretació del Llenguatge de Signes
Laboratori de Diagnòstic Clínic
Manteniment Aeromecànic
Manteniment d'Aviònica
Manteniment d'Equips Industrials
Manten. i Muntatge d'Instal. d'Edifici i Procés
Navegació, Pesca i Transport Marítim
Ortosi i Pròtesis
Patronatge
Plàstics i Cautxú
Prevenció de riscos professionals
Processos d'Ennobliment Tèxtil
Processos de Confecció Industrial
Proc. Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada
Proc. Tèxtils de Teixidura de Punt
Producció Aqüícola
Prod. d'Audiovisuals, Ràdio i Espect.
Producció de Fusta i Moble
Prod. en Indústries d'Arts Gràfiques
Producció per Fosa i Pulverimetal.lúrgia
Producció per Mecanització
Pròtesis Dentals
Química Ambiental
Radioteràpia
Realització d'Audiovisuals i Espectacles
Realització i Plans d'Obra
Restauració
Salut Ambiental
Secretariat
Serveis al Consumidor
Sist. de Regulació i Control Automàtics
Sist. de Telecomunicació i Informàtics
So
Supervisió i Control de Màquines i Instal. del Vaixell

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Cicles Estudis Universitaris Concordants
Acoloriment de Coleccions

Aparadorisme

Arquitectura Efímera

Art Floral

Art Textil
Arts Aplicades al Mur
Arts Aplicades de la Fusta
Arts Aplicades de la Pedra
Arts Aplicades de l'Escultura
Arts Aplicades del Metall
Arts del Vidre
Bijuteria Artística
Brodats i Rebosters
Ceràmica Artística
Edició d'Art
Elements de Jardí
Enquadernació Artística
Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls
Estampació i Tintats Artístics
Estilisme de Texitis de Calada
Estilisme d'Indumentària
Fotografia Artística
Gràfica Publicitària
Gravat i Tècniques d'Estampació
Il.lustració
Joieria Artística
Mobiliari
Moblament
Modelisme d'Indumentària
Modelisme i Maquetisme
Modelisme i Matriceria Ceràmica
Modelisme Industrial
Mosaics
Orfebreria i Argenteria Artístiques
Paviments i Revestiments Ceràmics
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració
Puntes Artístiques
Teixits en Baix Lliç
Vitralls Artístics

BRANQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SEGON GRAU
Branques Especialitats Estudis Universitaris Concordants
Administrativa i Comercial
Totes les especialitats

Agrària
  Conserveria Vegetal
  Indústries Agroalimentàries
  Viticultura i Enotècnia
  Totes les especialitats
Arts Gràfiques
  Totes les especialitats
Automoció
  Totes les especialitats
Construcció i Obres
  Construcció d'Edificis (Mestre d'Obres)
  Fontaneria
  Instal.lacions
  Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres
  Sobrestants
  Topografia
  Vies i Obres
  Totes les especialitats
Delineació
  Delineació Industrial
  Delineant d'Edificis i Urbanisme
  Disseny d'Interiors
  Disseny Gràfic
  Disseny Industrial
  Edificis i Obres
  Totes les especialitats
Electricitat i Electrònica
  Totes les especialitats
Fusta
  Disseny i Fabricació de Mobles
  Totes les especialitats
Hostaleria i Turisme
  Totes les especialitats
Imatge i So
  Imatge Fílmica
  Imatge Fotogràfica
  Manteniment de Mitjans Audiovisuals
  Manteniment de Mitjans de Ràdio-TV
  Mitjans Audiovisuals
  Operacions en Ràdio-TV
  Producció de Programes
  Realització de Programes
  Totes les especialitats
Marítimo-Pesquera
  Cultius Marins Artificials
  Cultius Marins Tradicionals
  Electricitat Naval
  Radiotelefonia Naval
  Totes les especialitats
Metall
  Automatismes, pneumàtics i oleohidràulics
  Control de Qualitat
  Fabricació Mecànica
  Forja i Fosa
  Instrumentista en Sistemes de Mida
  Manteniment de Maquinària de Confecció
  Manteniment Mecànic
  Màquines-eines
  Matriceria i motlles
  Mecànic d'Armes
  Micromecànica de màquines-eines
  Micromecànica d'Instruments
  Micromecànica i Rellotgeria
  Models i Fosa
  Muntatge i Construcció de Maquinària
  Utillatge i Muntatges Mecànics
  Totes les especialitats
Mineria
  Totes les especialitats
Moda i Confecció
  Totes les especialitats
Pell
  Totes les especialitats
Perruqueria i Estética
  Perruqueria
  Totes les especialitats
Química
  Ajudant de Farmàcia
  Alimentació
  Anàlisi i Processos Bàsics
  Anàlisi Làctics
  Formatgeria i Mantega
  Operador de Plantes de Tractament d'Aigües
  Química de Laboratori
  Química de la Indústriai
  Totes les especialitats
Sanitària
  Dietètica i Nutrició
  Educador de Disminuïts Psíquics
  Laboratori
  Totes les especialitats
Serveis Comunitat
  Economia Sociofamiliar
  Totes les especialitats
Tèxtil
  Totes les especialitats
Vidre i Ceràmica
  Totes les especialitats

ORMATIUS DE GRAU SUPERIOR