FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA ARTS GRÀFIQUES
  Totes les especialitats
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitats en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil