FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA CONSTRUCCIÓ I OBRES
  Sobrestants
  Topografia
  Vies i obres
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Màquines navals (dipl.)
Navegació marítima