FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA CONSTRUCCIÓ I OBRES
  Fontaneria
  Instal.lacions
  Manteniment de màquines i equips de construcció i obres
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Màquines navals (dipl.)
Navegació marítima