FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA METALL
  Automatismes, pneumàtics i oleohidràulics
  Control de qualitat
  Fabricació mecànica
  Forja i fosa
  Instrumentista en sistemes de mida
  Manteniment de maquinaria de confecció
  Manteniment mecànic
  Màquines-eines
  Matriceria i motlles
  Mecànic d'armes
  Micromecànica d'instruments
  Micromecànica de màquines-eines
  Micromecànica i rellotgeria
  Models i fosa
  Muntatge i construcció de maquinària
  Utillatge i muntatges mecànics
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes