FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA PERRUQUERIA I ESTÈTICA
  Totes les especialitats
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Podologia
Teràpia ocupacional