FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA MINERIA
  Totes les especialitats
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica industrial, especialitat electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil