FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA FUSTA
  Disseny i fabricació de mobles
Enginyeria tècnica en disseny industrial