FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA DELINEACIÓ
  Disseny gràfic
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals