FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA CONSTRUCCIÓ I OBRES
  Construccions d'edificis (mestre d'obres)
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis de vaixell
Màquines Navals (dipl.)
Navegació marítima