FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA SANITÀRIA
  Totes les especialitats
Educació Social
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Mestre. Especialitat de llengua estrangera
Mestre. Especialitat d'educació especial
Mestre. Especialitat d'educació física
Mestre. Especialitat d'educació infantil
Mestre. Especialitat d'educació musical
Mestre. Especialitat d'educació primària
Nutrició humana i dietètica
Podologia
Teràpia ocupacional
Treball social