FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU

BRANCA D'IMATGE I SO
  Producció de programes
  Realització de programes
Comunicació audiovisual
Periodisme
Publicitat i relacions públiques