PAU-BATXILLERAT LOGSE
MODALITAT CIÈNCIES DE LA SALUT
Administració i direcció d'empreses
Arquitectura

Arquitectura tècnica
Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències empresarials
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Educació social
Enginyer geòleg
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de camins, canals i ports
Enginyeria de forests
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial
Enginyeria química
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Farmàcia
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Geologia
Gestió i administració pública
Humanitats
Infermeria
Logopèdia
Màquines navals (dipl.)
Matemàtiques
Medicina
Mestre. Especialitat de llengua estrangera
Mestre. Especialitat d'educació especial
Mestre. Especialitat d'educació física
Mestre. Especialitat d'educació infantil
Mestre. Especialitat d'educació musical
Mestre. Especialitat d'educació primària
Navegació marítima
Nutrició humana i dietètica
Odontologia
Òptica i optometría
Pedagogia
Periodisme
Podologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme
Veterinària