FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA AGRÀRIA
  Conserveria vegetal
  Indústries agroalimentàries
  Viticultura i enotècnia
Biotecnologia
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes