FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA MARÍTIMO-PESQUERA
  Cultius marins artificials
  Cultius marins tradicionals
Biotecnologia
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals