FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA IMATGE I SO
  Imatge fílmica
  Imatge fotogràfica
  Mitjans audiovisuals
  Operacions en ràdio-televisió
Belles arts
Comunicació audiovisual
Periodisme
Publicitat i relacions públiques