PAU-BATXILLERAT LOGSE
MODALITAT ARTS
Belles arts
Biblioteconomia i documentació

 

Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Educació social
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Filosofia
Geografia
Gestió i administració pública
Història
Història de l'art
Humanitats
Logopèdia
Mestre. Especialitat de llengua estrangera
Mestre. Especialitat d'educació especial
Mestre. Especialitat d'educació física
Mestre. Especialitat d'educació infantil
Mestre. Especialitat d'educació musical
Mestre. Especialitat d'educació primària
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme