FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA METALL
  Totes les especialitats
Arquitectura tècnica
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestal
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Màquines navals (dipl.)
Navegació marítima
Òptica i optometria