FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA DELINEACIÓ
  Totes les especialitats
Arquitectura tècnica
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en topografia
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en elecrticitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat propulsió i serveis del vaixell
Màquines navals (dipl.)
Navegació marítima