FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA CONSTRUCCIÓ I OBRES
  Totes les especialitats
Arquitectura tècnica
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en topografia
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil