FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU
BRANCA MARÍTIMO-PESQUERA
  Electricitat naval
  Radiotelefonia naval
Arquitectura tècnica
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Òptica i optometria