Dades més significatives per a l'accés a segon cicle

 
Estudis oficials
- Antropologia Social i Cultural
Normativa d'accés
1a fase:
De l'1 al 30 de juny

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

 

Secretaria F. Lletres
Facultat de Lletres

2a fase:
(si hi ha places vacants)
De l'1 al 8 de setembre

3a fase: (puntualment)
Del 15 al 31 de gener