Diplomatura en Turisme(2002)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS

PRIMER CICLE

1R
48
12
0
0
0
60
2N
18
12
18
12
0
60
3R
30
0
24
6
0
60
TOTALS
96
24
42
18
0
180

 

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011001 Gestió d'Empreses
6
TRONCAL
 • Organización d'Empreses
21011005 Recursos Territorials Turístics
6
TRONCAL
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Ecologia
21011007 Introducció a l'Economia
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
21011011 Estructura de Mercats
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Sociologia
 • Psicologia Social
21011102 Estadística i Tècniques d'Anàlisi de l'Activitat Turística
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011003 Legislació Turística
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Administratiu
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
21011008 Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
21011009 Operacions i Processos de Producció
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
 • Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició i Bromatologia
 • Economia Aplicada
 • Sociologia
21011101 Economia del Turisme
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
21011010 Patrimoni Cultural
6
TRONCAL
 • Història de l'Art
 • Antropologia Social

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011004 Dret Aplicat al Sector Turístic
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Administratiu
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
21011103 Geografia dels Destins Turístics i d'Oci
6
OBLIGATÒRIA
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011104 Sociologia del Turisme i de l'Oci
6
OBLIGATÒRIA
 • Sociologia
 • Psicologia Social
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011002 Organització d'Empreses i Recursos Humans
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
21011012 Practicum I
6
TRONCAL
 • Totes les àrees de la titulació
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011015 Anglès
6
TRONCAL
 • Filologia Anglesa
21011014 Màrketing Turístic
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
21011016
21011017
Alemany o Francès
6
TRONCAL
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
21011006 Planificació dels Espais Turístics
6
TRONCAL
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Ecologia
21011013 Practicum II
6
TRONCAL
 • Totes les àrees de la titulació
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA