Diplomatura en Turisme

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... si superes totes les assignatures optatives d'un dels tres itineraris, pots fer-ho constar als teus certificats acadèmics.
Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
21011201 Tercer Idioma: Francès
(si s'ha triat com a troncal alemany)
6
 • Filologia Francesa
21011202 Tercer Idioma: Alemany
(si s'ha triat com a troncal francès)
6
 • Filologia Alemanya
21011203 Turisme, Economia i Medi Ambient
6
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Análisi Econòmica
21011204 Activitats Recreatives en Espais Naturals
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Ecologia
21011205 Gestió de la Comunicació i de la Informació
6
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Publicitat i Comunicació Audiovisual
21011206 Gestió financera de les Empreses Turístiques
6
 • Economia Financera i Contabilitat
21011207 Tècniques d'Animació Turística
6
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
21011208 Gestió i Interpretació del Patrimoni
6
 • Història de l'Art
 • Antropologia Social
21011209 Noves Formes de Turisme
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011210 Atenció al Client
6
 • Comercialització i Investigació de Mercat
21011211 Estudi en el Marc de Convenis Internacionals
6
 • Totes les àrees de la titulació
Itinerari: Gestió d'Empreses d'Allotjament i Restauració
Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
21011212 Gestió i Processos de Producció en Restauració
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició i Bromatologia
21011213 Gestió i Processos de Producció en Hoteleria
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011214 Gestió de la Qualitat Turística
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
Itinerari: Gestió d'Empreses de Viatges i Turisme
Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
21011215 Gestió i Processos de Producció d'Agències de Viatges
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011216 Organització de Viatges
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011217 Guia i Creació d'Itineraris
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Història de l'Art
Itinerari: Gestió d'Activitats i Espais Turístics i d'Oci
Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
21011218 Gestió i Processos de Producció en Instal·lacions d'Oci
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011219 Organització i Gestió de Destinacions Turístiques
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011220 Disseny de Productes Turístics
6
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica