Llicenciatura en Química

     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
67,5
0
4,5
5
0
77
2N
60
0
12
10,5
0
82,5
TOTAL
127,5
0
16,5
15,5
0
159,5
SEGON CICLE
3R
63
3
7,5
7,5
0
81
4T
24
7,5
40,5
9
0
81
TOTAL
87
10,5
48
16,5
0
162
TOTALS
214,5
10,5
64,5
32
0
321,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
13011013 Àlgebra
4,5
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011001 Bioquímica
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13011014 Càlcul
6
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011008 Electricitat i Optica
7,5
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atómica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011009 Enginyeria Química
7,5
TRONCAL
 • Enginyeria Química
13011003 Enllaç Químic
4,5
TRONCAL
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011016 Equilibrio Iònic en Solució
6
TRONCAL
 • Química Anàlitica
13011015 Estadística i Programació
3
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
13011011 Experimentació en Química Analítica i Química Física I
7,5
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011012 Experimentació en Química Analítica i Química Física II
7,5
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011004 Experimentació en Síntesi Química I
7,5
TRONCAL
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011005 Experimentació en Síntesi Química II
7,5
TRONCAL
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011007 Mecànica
6
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011010 Operacions Bàsiques
6
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
13011006 Principis de Termodinàmica
3
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
13011017 Química Analítica
4,5
TRONCAL
 • Química Analítica
13011002 Química Física
6
TRONCAL
 • Química Física
13011021 Química Inorgànica I
4,5
TRONCAL
 • Química Inorgànica
13011022 Química Inorgànica II
4,5
TRONCAL
 • Química Inorgànica
13011019 Química Orgànica I
4,5
TRONCAL
 • Química Orgànica
13011020 Química Orgànica II
6
TRONCAL
 • Química Orgànica
13011018 Termodinàmica Química
4,5
TRONCAL
 • Química Física
  Optatives
16,5
OPTATIVES
 

SEGON CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement Àrea URV
13012027 Anàlisi Instrumental
4,5
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Analítica
13012023 Ciència dels Materials
6
TRONCAL
 • Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Enginyeria Química
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Cristal·lografia i Mineralogia
 • Edafologia i Química Agrícola
 
13012036 Compostos de Coordinació
4,5
TRONCAL
 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012024 Determinació Estructural I
6
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012025 Determinació Estructual II
3
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012033 Espectroscòpia Molecular
4,5
TRONCAL
 • Química Física
 • Química Física
13012032 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I

3

TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012029 Experimentació en Química Avançada I
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012040 Experimentació en Química Avançada II
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012030 Experimentació en Química Avançada III
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012031 Experimentació en Química Avançada IV
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 
13012037 Organometàl·lics
3
TRONCAL
 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012039 Productes Naturals
4,5
TRONCAL
 • Química Orgànica
 • Química Orgànica
13012026 Química Analítica Avançada
4,5
TRONCAL
 • Química Anàlitica
 • Química Anàlitica
13012034 Química Física Avançada
6
TRONCAL
 • Química Física
 • Química Física
13012038 Química Orgànica Avançada
4,5
TRONCAL
 • Química Orgànica
 • Química Orgànica
13012035 Sòlids Inorgànics
3
TRONCAL
 • Química Inorgànica
 • Química Inorgànica
13012028 Tècniques de Separació
6
TRONCAL
 • Química Anàlitica
 • Química Anàlitica
13012101 Documentació
3
OBLIGATÒRIA
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 
13012103 Simetria i Caracterització de Sòlids
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Cristal·lografia i Mineralogia
 • Cristal·lografia i Mineralogia
13012102 Teoria de Grups
3
OBLIGATÒRIA
 • Química Física
 • Química Física
  Optatives
48
OPTATIVES