Llicenciatura en Química


OPTATIVES DE PRIMER I SEGON CICLE
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  13013206 Organització d'Empreses
4,5
 • Organització d'Empreses
  13013205 Aplicació de la Informàtica als Problemes Químics
6
 • Química Analítica
 • Química Física
  13013210 Tècniques de Comunicació en Química
1,5
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
 • Física Aplicada
COMPLEMENTS DE FÍSICA 13013203
Experimentació en Física
4,5
 • Física Aplicada
13013221 Física del Medi Ambient
3
13013246 Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques
4,5
13013217 Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura
3
13013243 Física de Nous Materials
3
13013249 Física de Materials Polimèrics
3
COMPLEMENTS DE QUÍMICA ORGÀNICA 13013207 Temes Especials de Química Orgànica
3
 • Química Orgànica
13013215 Química de Polímers
4,5
13013239 Química Orgànica Industrial
3
13013219 Mecanismes de Reacció
3
13013244 Química Orgànica Estructural i Disseny de Síntesi
4,5
13013201 Química Orgànica Estructural
3
13013202 Disseny de Síntesi
4,5
COMPLEMENTS DE QUÍMICA INORGÀNICA 13013209 Temes Especials de Química Inorgànica
3
 • Química Inorgànica
13013240 Catàlisi Homogènia
3
13013234 Catàlisi Heterogènia
3
13013245 Aplicació de Compostos Metalls de Transició en Síntesi Orgànica
3
13013248 Bioinorgànica
3
13013250 Temes Especials en Química Inorgànica Avançada
3
COMPLEMENTS DE BIOQUÍMICA 13013216 Enzimologia
6
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13013223 Biosíntesi de Macromolècules
3
13013212 Experimentació en Bioquímica i Microbiologia Industrials
4,5
13013252 Biofísica
7,5
13013253 Biotecnologia Computacional
4,5
13013208 Instrumentació a Química
4,5
13013213 Experimentació en Regulació del Metabolisme
1,5
13013211 Bioquímica i Microbiologia Industrial
9
13013236 Regulació del Metabolisme
4,5
13013254 Bioquímica i Microbiologia Industrial
9
COMPLEMENTS DE'ENGINYERIA QUÍMICA    
24
 • Enginyeria Química

 

OPTATIVES DE SEGON CICLE
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
COMPLEMENTS DE QUÍMICA ANALÍTICA 13012220 Anàlisi Química de Productes Industrials
3
 • Química Analítica
13012232 Avaluació i Control de la Qualitat
3
13012233 Anàlisi i Control Ambiental
3
13012241 Anàlisi Química de Productes Naturals
3
13012251 Control Analític de Processos Químics
3
COMPLEMENTS DE QUÍMICA FÍSICA 13012218 Modelització Molecular
3
 • Química Física
13012222 Teoria de l'Estructura i Reactivitat Química
4,5
13012225 Cinètica de Processos Electròdics
3
13012252 Química Computacional
6
13012242 Química Física de Macromolècules
3
  13012230 Sistemes Informàtics d'Interès Químic
4,5
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
  13012231 Treball Experimental
20
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Orgànica
 • Química Inorgànica
  13012235 Nucleació i Creixement de Cristalls
3
 • Cristal·lografia i Mineralogia
METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS    
3
 • Enginyeria Química