Llicenciatura en Bioquímica (1995)

     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
SEGON CICLE
1R
49,5
0
15
4,5
0
69
2N
34,5
9
15
10,5
0
69
TOTAL
84
9
30
15
0
138
TOTALS
84
9
30
15
0
138

Continguts

SEGON CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
13022003 Biologia Cel·lular
7,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
13022002 Biosíntesi de Macromolècules
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022006 Regulació del Metabolisme
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022001 Enzimologia
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022007 Estructura de Macromolècules
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Química Física
 • Química Orgànica
13022005 Bioquímica i Microbiologia Industrials
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Tecnologia dels Aliments
 • Microbiologia
13022011 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022010 Genética Molecular i Enginyeria Genètica
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Genètica
 • Immunologia
 • Microbiologia
13022009 Biofísica
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Física Aplicada
 • Química Física
 • Fisiologia
13022004 Metodologia i Experimentació Bioquímica I
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022008 Metodologia i Experimentació Bioquímica II
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022012 Metodologia i Experimentació Bioquímica III
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022013 Immunologia
6
TRONCAL
 • Immunologia
 • Bioquímica i Biologia Molecular
13022101 Experimentació en Bioquímica Aplicada
9
OBLIGATÒRIA
 • Bioquímica i Biologia Molecular
  Optatives
30
OPTATIVES