Llicenciatura en Medicina

     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
78
0
12
0
0
90
2n
57
6
12
15
0
90
3r
76,5
13,5
0
0
0
90
TOTAL
207
19,5
24
15
0
265,5
SEGON CICLE
4t
54
10,5
10,5
15
0
90
57
9
9
15
0
90
81
0
0
9
0
90
TOTAL
196,5
19,5
19,5
39
0
274,5
TOTALS
403,5
39
43,5
54
0
540

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
14011007 Psicologia Mèdica
7,5
TRONCAL
 • Psiquiatria
14011008 Anatomia de l'Aparell Locomotor
13,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011009 Aparell Circulatori
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011010 Aparell Respiratori
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011004 Aparell Digestiu
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011006 Aparell Locomotor
1,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011011 Sistema Nerviós
13,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011002 Sistema Excretor
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011003 Sistema Endocrí
4,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011005 Sistema Immunològic
4,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011012 Sistema Reproductor
4,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011013 Sang i Òrgans Hematopoiètics
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011014 Òrgans dels Sentits
3
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011015 Pell i Annexes Cutanis
1,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011016 Integració i Adaptació de l'Organisme Humà al Medi Ambient
1,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011017 Epidemiologia General
4,5
TRONCAL
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14011018 Història de la Medicina i Documentació Mèdica
3
TRONCAL
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011019 Bioestadística
7,5
TRONCAL
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011020 Física Mèdica
6
TRONCAL
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011021 Patologia General
15
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011022 Anatomia Patològica
12
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011023 Farmacologia General
10,5
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011024 Microbiologia i Parasitologia Generals
9
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011025 Radiologia i Medicina Física
10,5
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011026 Microbiologia Clínica
3
TRONCAL
 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011027 Biologia Cel·lular
13,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011028 Bioquímica i Biologia Molecular
13,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011029 Citologia i Histologia Humana
9
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011030 Anatomia Humana
4,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011031 Fisiologia Humana
7,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011101 Neurobiologia I
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Medicina
14011103 Patologia Molecular I
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Medicina
14011102 Salut i Medi Ambient
6
OBLIGATÒRIA
 • Fiosologia
 • Ciències Morfològiques
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
14011104 Alimentació, Nutrició i Metabolisme
1,5
OBLIGATÒRIA
 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14011105 Fisiopatologia del Desenvolupament
3
OBLIGATÒRIA
 • Pediatria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Cirurgia
  Optatives
24
OPTATIVES
 

SEGON CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
14012032 Medicina Legal i Toxicologia
9
TRONCAL
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
14012033 Medicina Preventiva i Salud Pública i Comunitària
12
TRONCAL
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012034 Malalties Infeccioses
4,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012035 Malalties de l'Aparell Circulatori
7,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012036 Malalties de l'Aparell Respiratori
7,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012037 Malalties de l'Aparell Digestiu
7,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012038 Malalties del Sistema Nerviós

7,5

TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012039 Malalties Renals i Urinàries
6
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012040 Malalties de l'Aparell Locomotor
7,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012041 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques
7,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012042 Malalties Sanguínies i Hematopèiques
6
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012043 Malalties del Sistema Immune
3
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012044 Oftalmologia
6
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012045 Otorrinolaringologia
6
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012046 Dermatologia i Venereologia
6
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012047 Clínica Mèdica i Quirúrgica
43,5
TRONCAL
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012048 Obstetricia i Ginecologia
12
TRONCAL
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012049 Clínica Obstètrica
6
TRONCAL
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012001 Pediatria
15
TRONCAL
 • Pediatria
 • Anatomia Patològica
 • Cirurgia
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Psiquiatria
 • Radiologia i Medicina Física
14012050 Clínica Pediàtrica
7,5
TRONCAL
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012051 Psiquiatria
6
TRONCAL
 • Psiaquiatria
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012052 Clínica Psiquiàtrica
3
TRONCAL
 • Psiaquiatria
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012106 Neurobiologia II
3
OBLIGATÒRIA
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Medicina
14012107 Patologia Molecular II
3
OBLIGATÒRIA
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Medicina
14012108 Patologia de la Nutrició i Dietètica Clínica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14012109 Nutrició i Salut Pública
1,5
OBLIGATÒRIA
 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14012110 Geriatria
3
OBLIGATÒRIA
 • Pediatria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Cirurgia
14012111 Farmacologia Clínica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Farmacologia
  Optatives
19,5
OPTATIVES