Diplomatura en Fisioteràpia(1993)

     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
42
12
7,5
6
0
67,5
2n
40,5
9
7,5
9
0
66
3r
63
0
4,5
6
0
73,5
TOTALS
145,5
21
19,5
21
0
207

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
14021002 Patologia Medicoquirúrgica I
10,5
TRONCAL
 • Cirurgia
 • Farmacologia
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14021003 Patologia Medicoquirúrgica II
10,5
TRONCAL
 • Cirurgia
 • Farmacologia
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14021004 Ciències Psicosocials Aplicades
6
TRONCAL
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
 • Psiquiatria
14021005 Estades Clíniques
21
TRONCAL
 • Cirurgia
 • Fisioteràpia
 • Medicina
14021006 Estructura i Funció del Cos Humà
18
TRONCAL
 • Biologia Celular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14021007 Fisioteràpia I
24
TRONCAL
 • Fisioteràpia
14021008 Fisioteràpia II
24
TRONCAL
 • Fisioteràpia
14021001 Fisioteràpia III
24
TRONCAL
 • Fisioteràpia
14021009 Salut Pública i Legislació Sanitària
7,5
TRONCAL
 • Fisioteràpia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
14021103 Sistema Neuromuscular Esquelètic
12
OBLIGATÒRIA
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14021104 Teoria de las Terapèutiques Afins
3
OBLIGATÒRIA
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Cirurgia
14021105 Terapèutiques Associades
3
OBLIGATÒRIA
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Cirurgia
14021102 Farmacologia
3
OBLIGATÒRIA
 • Farmacologia
  Optatives
19,5
OPTATIVES