Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
42
18
0
0
0
60
2N
21
18
15
6
0
60
3R
30
15
9
6
0
60
TOTAL
93
51
24
12
0
180
SEGON CICLE
4T
30
6
18
6
0
60
30
6
12
12
0
60
TOTAL
60
12
30
18
0
120
TOTALS.
153
63
54
30
0
300


Continguts

PRIMER CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111003 Tecnologia Audiovisual i de la Xarxa
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111102 Teoria i Pràctica de la Redacció i la Locució
12
OBLIGATÒRIA
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111001

Història del Món Actual

6

TRONCAL

 • Ciència Política i de l'Administració
 • Història Contemporània
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
12111008

12111010

Estandard Escrit de la Llengua Catalana o
Estandard Escrit de la Llengua Espanyola

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111014

Història de la Comunicació

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111002

Història Política Internacional en l'Època Contemporània

6

TRONCAL

 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Història Contemporània
12111009

12111011

Estàndard Oral de la Llengua Catalana o
Estàndard Oral de la Llengua Espanyola

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111101

Estructura de la Comunicació

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme

SEGON CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111004 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual (ràdio i TV)
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111013

Teories de la Informació I

4,5

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12111103

Estratègies Discursives en els Mitjans de Comunicació

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111107

Introducció a la Creativitat Publicitària

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111005

Gèneres Informatius Escrits i Audiovisuals I

4,5

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111104

Teories de la Informació II

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12111106

Disseny Gràfic i Composició Visual

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme

Optatives

A segon curs s'han de cursar 15 crèdits optatius

TERCER CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111006 Gèneres Escrits i Audiovisuals II
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111012 Publicitat i Relacions Públiques
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111007

Documentació Informativa

6

TRONCAL

 • Biblioteconomia i Documentació
 • Comunicació Audivisual i Publicitat
 • Periodisme
12111105

Disseny Multimèdia I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12111108

Imatge Corporativa

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111109

Pràctiques Externes I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme

Optatives

A Tercer Curs s'han de cursar 9 crèdits optatius


QUART CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112015 Creativitat Publicitària
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112021

Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12112110

Mètodes Quantitatius en Investigació Social

6

OBLIGATÒRIA

 • Sociologia
 • Psicologia Social
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112016

Planificació Publicitària i Mitjans Publicitaris

6

TRONCAL

 • Comercialització e Investigació de Mercats
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Sociologia
12112019

Formes de Marketing i Publicitat I

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia

Optatives

A Quart curs s'han de cursar 18 crèdits optatius

CINQUÈ CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112018 Estructura de la Comunicació Publicitària
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112020

Formes de Marketing i Publicitat II

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12112022

Publicitat i Relacions Públiques en l'Àmbit Local

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12112017

Investigació de Mercats

6

TRONCAL

 • Comercialització e Investigació de Mercats
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Sociologia
12112111

Pràctiques Externes II

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme

Optatives

A cinquè Curs s'han de cursar 12 crèdits optatius