Llicenciatura en Periodisme (2004):

     
       

 

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS

SEGON CICLE

1R
25.5
13.5
18
3
.
60
2N
33
6
12
9
.
60
TOTALS
58.5
19.5
30
12
.
120
Continguts

PRIMER CURS
Anual
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152004 Producció i Realització de Programes d'Actualitat
9
TRONCAL
 • Comuicació Audiovisual i Publicitat
 • Organització d'Empreses
 • Periodisme.
 
Primer Quadrimestre
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152101 Anàlisi i Interpretació de l'Actualitat Periodística
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Història Contemporània
 • Periodisme.
12152103 Introducció a l'Economia
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments d'Anàlisi Econòmic
 • Economia Aplicada
12152006 Infodisseny
6
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Periodisme.
  Dues optatives
.
OPTATIVA
 

 

Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152102 Estructura i Canvi Social en les Societats Avançades
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Antropologia Social
 • Sociologia
12152008 Opinió Pública
6
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Periodisme.
12152009 Periodisme del segle XX a Espanya i Catalunya
4.5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Periodisme.
  optativa
.
OPTATIVA
 


SEGON CURS
Anual
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152002 Periodisme Especialitzat en Entorns Multimedia
9
TRONCAL
 • Periodisme.
12152001 Dret de la Informació
9
TRONCAL
 • Dret Administreatiu
 • Dret Constitucional.
Primer Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152007 Compaginació i Edició de Publicacions Impreses
4.5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Periodisme.
  Dues optatives
.
OPTATIVA
 
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12152005 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació
6
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Organització d'Empreses
 • Periorisme.
12152003 Periodisme d'Opinió
4.5
TRONCAL
 • Periodisme.
12152104 Pràctiques Externes
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar.