Llicenciatura en Periodisme (2004)

OPTATIVES

Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.

Matèria

Codi Assignatura
Crèdits

 

12152201 Comunicació Política
6
  12152202 Disseny Multimedia II
6

 

12152203 Gestió de Projectes Multimedia
6
  12152204 Gestió del Patrimoni Cultural
6
  12152205 Història dels Moviments Artístics Contemporanis
6
12152206 Innovació en Formats Audiovisuals
6
  12152207 Investigació d'Audiències i Anàlisi de la Recepció
6
  12152208 Mètodes Quantitatius en Investigació Social
6
  12152209 Optimització Tecnològica en les Rutines de Producció Periodística
6
  12152210 Patrocini i Mecenatge
6
  12152211 Psicologia de la Percepció
6
  12152212 Taller de Creativitat
6
  12152213 Tècniques Literàries Aplicades al Periodisme
6
  12152214 Teoria de la Comunicació Humana
6
  12152215 Teoria de la Imatge
6
  12152216 Estudis en el Marc de Convenis Internacionals
6
Antropologia    

6

Filosofia    

6

Geografia    
6
Història Contemporània    
6
Història de l'Art    
6
Llengua    
6
Literatura    
6
Periodisme Especialitzat II (12 crèdits) 12152217 Periodisme Especialitzat II
6
12152218 Periodisme Especialitzat II: Cultura
6